Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de vereniging. Aan het begin van het bestuursjaar stelt de penningmeester een begroting op. Een studievereniging mag geen winst mag maken, maar ook geen verlies lijden. Mocht dit laatste zich wel voordoen, dan moet dat gecompenseerd worden met andere activiteiten. Het is dus het noodzakelijk om quitte te spelen. Het kan hiervoor handig zijn om hoog in te begroten, zodat er geen tekorten ontstaan aan het eind van het jaar. Geld dat aan het einde van het boekjaar overblijft, kan op een spaarrekening worden gezet of in de volgende begroting opgenomen worden als reservering voor een bepaalde post, zoals een lustrum of almanak. 

Onze partners