Secretaris

De secretaris van een studievereniging is verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de vereniging in het schrift. De belangrijkste taken van de secretaris zijn als volgt: 

 • Notuleren tijdens bestuursvergaderingen, ALV’s, evaluatievergaderingen en andere vergaderingen.  
 • De agenda’s van alle bestuursleden beheren. 
 • Het ledenbestand bijhouden en bijwerken. 
 • De voorzitter ondersteunen.
 • De takenlijsten alle bestuursleden bijhouden. 
 • De mail en post beheren. 
 • Schriftelijk de eerste contactpersoon of het eerste aanspreekpunt zijn voor de leden. 
 • De administratie en archivering van de vereniging bijhouden. 
 • Geschreven stukken controleren. 
 • Sociale media van de vereniging en de verenigingswebsite beheren. 
 • De nieuwsbrief voor de leden schrijven. 

Een secretaris kan nog meer taken hebben buiten de bovengenoemde. De secretaris wordt ook wel het geheugen en het geweten van de vereniging genoemd, omdat hij of zij vrijwel altijd goed op de hoogte is van wat er speelt en als taak heeft dit vast te leggen.

Onze partners