Voorzitter

Als voorzitter zit je vergaderingen voor en houd je het complete overzicht in de vereniging. Je stuurt je bestuursgenoten dermate aan zodat de activiteiten kwalitatief en kwantitief zijn. De voorzitter is de leidinggevende van de vereniging. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor alles wat binnen de vereniging gebeurt. De voorzitter zal de agenda van de wekelijkse vergaderingen tijdig opstellen. Naast deze taak moet de voorzitter ook zorgen dat zijn of haar medebestuursgenoten hun taken goed uitvoeren. Dit doet de voorzitter onder andere door het aanspreekpunt te zijn van de rest van het bestuur. Dit betreft niet alleen zaken omtrent de vereniging, maar ook persoonlijke kwesties van de bestuursleden. Bij belangrijke discussiepunten is het aan de voorzitter om een uiteindelijke beslissing te nemen. De voorzitter moet zorgen voor een goede besluitvorming, maar zijn of haar stem is niet als enige geldig. Ook is de voorzitter verantwoordelijk voor het naleven van het samenwerkingscontract, mits een bestuur deze heeft. Tot slot is hij of zij eindverantwoordelijk voor het beleidsplan, het halfjaarverslag en het jaarverslag.

Onze partners