KasCie

KasCie

De kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de penningmeester. Om te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt in de boekhouding controleert de kascommissie minimaal twee keer per jaar de gehele boekhouding. Voor elke algemene ledenvergadering wordt gezorgd dat de boekhouding op orde is en goedgekeurd.

Dit jaar bestaat de KasCie uit:

Marienus Spek
Timo Bennink

Onze partners