Bestuur 2023-2024

Het Bestuur '23-'24

Bestuursfoto_final.jpg
Bestuursfoto_netjes_final.jpg

Bestuur 2023-2024

Sjouke Talsma (2019) Voorzitter
Jort Frankena (2022) Secretaris
Femke Wiersma (2022) Penningmeester
Hindrik Dijkema (2021) Intern Coördinator
Mathijs Leunge (2021) Extern Coördinator

Onze partners