Ereleden

"Tapp heeft gedurende het schooljaar ’16 – ’17 grote stappen gezet in haar progressie naar een stabiele grote vereniging. Grotendeels alle commissies zijn gevuld en alle activiteiten en excursies worden druk bezocht. Dit is heel leuk om als huidig bestuur te zien, maar het had nooit zo kunnen zijn als er geen oprichting had plaatsgevonden. Om het oprichtingsbestuur daarom te bedanken voor haar diensten heeft mijn bestuur bedacht om ze voor te dragen als erelid. Gedurende de algemene ledenvergadering van 14 februari 2017 is het oprichtingsbestuur voorgedragen en alle aanwezige leden stemden voor." - Sander Klamer, Voorzitter Studievereniging Technisch appel '16-'17.


Bram Dees: “Op 7 oktober 2014 hadden we de naam Tapp bedacht, omdat het iets te maken had met bier én dat het Technisch Appèl staat voor het samenkomen van alle technische studenten. In de zin van samenkomen; gezellig samen een biertje drinken, je arbeidsveld verbreden aan de hand van excursies en leuke activiteiten. Ik wil één persoon in het speciaal bedanken en dat is Youp van Ligten. Het idee kwam van Youp en zonder hem had ik hier nu niet gestaan én waren jullie hier nu ook niet geweest!”


Op grond van bijzondere verdiensten zijn de volgende leden voorgedragen als erelid:
Bram Dees (Voorzitter)

Youp van Ligten (Secretaris)

Ruben Ufkes (Penningmeester)

Niels Mooij (Intern Coördinator) 

Ereleden

Bram Dees (2015) -
Youp van Ligten (2015) -
Niels Mooij (2015) -
Ruben Ufkes (2015) -

Onze partners