Raad van Advies

b62708f0-e413-45fa-a921-18b2c59d317f.jpg

Eén van de organen binnen de structuur van studievereniging Technisch Appél is de Raad van Advies (RvA). De RvA vervult een cruciale rol door het bestuur te ondersteunen en te controleren, met als doel de voortdurende stabiliteit van de studievereniging te waarborgen. Periodiek houdt de RvA vergaderingen met het bestuur om te verifiëren of alles vlot verloopt, en waar nodig advies te verstrekken met betrekking tot nieuwe taken of eventuele struikelblokken.

RvA

Jort Pekema (2019) Algemeen lid
Sven van der Heide (2020) Algemeen lid
Joshua Matthew van Leeuwen (2020) Algemeen lid

Onze partners